Wie we zijn

Untitled2

Jan Ravesteijn
jan.ravesteijn@gildevakmanschap.nl

“Sturen op zelfsturing is niet hetzelfde als mensen aan hun lot overlaten”

Jan Ravesteijn is adviseur en opleider. Hij heeft meer dan 20 jaar werk- ervaring op het terrein van werk en inkomen. Naast beleids- en organisatie- advisering heeft hij methodische concepten en opleidingsprogramma’s ontworpen op het gebied van re-integratie, fraudebestrijding en inburgering. Een aantal van deze methodische concepten zijn in boekvorm gepubliceerd. Als opleider heeft hij vele trainingen verzorgd voor gemeentelijke sociale diensten, CWI, UWV (en haar voorgangers), WSW-bedrijven, Bureaus Nieuwkomers e.d. Als adviseur heeft hij vooral lokale overheden ondersteunt bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de implementatie daarvan in de organisatie. Hij is ruim 10 jaar partner geweest bij Radar Adviesbureau voor Sociale Vraagstukken. Mede onder zijn verantwoording is dit bureau gegroeid van 5 tot ruim 80 medewerkers. Momenteel participeert hij als zelfstandige in Gilde Vakmanschap. Zijn competenties zijn sterk analytisch vermogen, conceptueel denker, didactisch vaardig, gevoel voor bestuurlijke en menselijke verhoudingen. In zijn denken en handelen ligt de focus op doelmatigheid en doelgerichtheid. Hij is inmiddels een ervaren trainer in het methodisch concept Sturen op Zelfsturing.

Gejo Duinkerken
gejo.duinkerken@gildevakmanschap.nl

“Naast de bewezen effectiviteit van de methode gaat het vooral ook om de kwaliteit van de uitvoerende professional”

Drs. Gejo Duinkerken is als senior adviseur verbonden aan Het Gilde en voert daarnaast een eigen adviespraktijk. Hij is een ervaren innovator en verandermanager in de publieke sector, die verbindt. Gedreven in de ontwikkeling van inhoudelijke concepten, waarbij de klant en de uitvoerende professional centraal staan. Professioneel en creatief in beleidsontwikkelings- en implementatieprocessen, waarbij ‘de stip op de horizon’ voor het langer termijnperspectief verbonden wordt met ‘wat u morgen al kunt doen’. Vindt interdisciplinaire samenwerking en ruimte voor de professional vaak een must vanuit klantoptiek. Denkt in termen van lerende organisaties en authentieke mensen. Zeer klantgericht, maar neemt niet altijd met het eerste antwoord genoegen. Zet in op zowel de relatie als op het beoogde resultaat. Inhoudelijk veelzijdig. Put uit een 30 jaar lange consultancy ervaring, waar verschillende meerjarige landelijke projectleiderschappen deel vanuit maken. Gejo Duinkerken richtte in 1989 met Thomas Hofmans het adviesbureau Radar voor maatschappelijke vraagstukken op, dat als middelgrote organisatie succesvol een innovatieve positie verwierf in de publieke sector. In 2006 liet hij Radar achter zich om in zijn volgende levensfase meer tijd te kunnen vrijmaken voor een integrale en inhoudelijke benadering van de maatschappelijke zaak en voor de kleinkunst. Hij werkt nu voor De Gouden Knop BV, waarvan hij DGA is.