Instrumenten

Metas-logo_RGB

 

Het Gilde heeft aan de basis gestaan van de totstandkoming van een tweetal screeningsinstrumenten, namelijk Mesis en Metas. Deze instrumenten zijn ontwikkeld om de dienstverlening aan mensen die een beroep doen op respectievelijk schuldhulpverlening en bijstandverstrekking in gemeenten te verbeteren. Screeningsinstrumenten hebben tot doel de uitvoerders te helpen om iedere burger met zijn eigen vragen en problemen afgestemd op diens specifieke situatie te woord te staan en ondersteuning te bieden. De instrumenten maken echt maatwerk mogelijk. De basis voor Mesis en Metas ligt in de gedragsleer en beide instrumenten zijn ontwikkeld in een intensieve samenwerking tussen wetenschappers, onderzoekers, uitvoerders en uitvoeringsorganisaties en door grote groepen burgers eerste versies van de vragenlijsten te laten invullen. Zo konden wetenschappelijk en statistisch valide instrumenten tot stand komen.

Mesis wordt momenteel al door meer dan 50 gemeenten gebruikt en is inmiddels door meer dan 12.000 burgers ingevuld. Metas is een jaar later gereed gekomen en wordt op dit moment gebruikt of ingevoerd door vijf gemeenten: Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Schiedam en de ISD Noordoost (Delfzijl e.o.).

logo-Mesis

 

 

 

Het Gilde kan gemeenten en andere gebruikers ondersteunen bij:

  1. het implementeren van de instrumenten door gerichte instructies op inzet en interpretatie van de instrumenten,
  2. Het geven van trainingen gericht op het voeren van de screeningsgesprekken en het vervolg daarop,
  3. Het invullen en implementeren van de ondersteuning van klanten gebaseerd op de uitkomsten van de screeningsgesprekken,
  4. Het veranderen of schrappen van die vormen van ondersteuning die blijkens de uitkomsten van de screeningsgesprekken eigenlijk in geen klantbehoefte voldoen.

Voor nadere informatie over de instrumenten verwijzen wij u graag naar:

Www.mesis.nu

Www.metas-scan.nl

Verdere informatie over ondersteuning vanuit het Gilde bij de implementatie van Mesis en Metas kunt u krijgen via: Roelandvangeuns@mesis.nu en nadjajungmann@mesis.nu