Wat we doen

Profesionalisering

Het Gilde Vakmanschap is een initiatief een aantal onderzoeks-, advies- en opleidingsprofessionals en beoogt een bijdrage te leveren aan de professionalisering van publieke en zakelijke dienstverleners.

Kennis

Centraal staat de kennis over wat werkt binnen de verschillende beleidsterreinen. Die kennis ligt vaak besloten in de hoofden van uitvoeringsprofessionals die dagelijks het resultaat van hun handelen zien. Het Gilde Vakmanschap tracht deze praktijkkennis in methodieken op te tekenen en de vaak intuïtieve kennis van professionals te verrijken met kennis vanuit onderzoek en wetenschap.

Werkterrein

Aanvankelijk was het Gilde vooral gericht op het beleidsterrein van de arbeidsre-integratie. Inmiddels heeft ons werkterrein zich uitgebreid tot de schulddienstverlening, creditmanagement, participatie, zorg & welzijn en handhaving.

Borging

Borging is eveneens een belangrijk thema. Het ontwikkelen van professionele standaards en het creëren van een lerende organisatie (met o.m. intervisie, supervisie, collegiale observaties en inzichtelijkheid van resultate)nis een belangrijke doelstelling. In relatie daarmee houdt het GildeNetwerk zich ook bezig met vraagstukken van management en sturing en de ontwikkeling naar meer geïntegreerde aanpakken.

Zelfsturing

De eigen kracht van de klant versterken speelt in al onze aanpakken een centrale rol. Wij noemen onze aanpak dan ook Sturen op zelfsturing. In essentie gaat het sturen op zelfsturing om gedragsverandering.

Publiekelijk

Ook zet het Gilde Vakmanschap zich in deze kennis te verspreiden door middel van publicaties, congresbijdragen, handreikingenen werkwijzers, werkplaatsen. Wij stellen alle door ons in samenspraak met de uitvoerende professionals publiekelijk beschikbaar. Zie daarvoor de verschillende rubrieken op deze website.